in

VARMO камин на пелети

Камин на пелети VARMO 

Овој камин на пелети ќе го затопли Вашиот дом многу брзо преку системот  за централно греење (парно греење), а истовремено ќе оддава одредено количество на топлина во просторијата каде што е поставен. Станува збор за камин на пелет VARMO кој е комплетно опремен со европски производи, со германски инженеринг и италијански елементи.

Со цел макслимално искористување на произведената топлина, покрај стандардиниот камин на пелет аква (КПА), има и камин на пелет со  вграден вентилатор-дувалка од 6 kW (КПВ). Од двата модел има избор на повеќе јачини, со цел да се вклопи во сечиј простор, без разлика на површината на објектот.

Разлика помеѓу Каминот на пелет аква ( КПА ) и Камин на пелет со вентилатор (КПВ)

– Станува збор за ист камин на пелет, со тоа што вредноста на  емисијата на топлина во просторијата кај Каминот на пелет аква (КПА) зависи од  капацитетот на самиот  камин. Додека кај каминот на пелет со  вентилатор (КПВ), има вентилатор кој испушта ДОПОЛНИТЕЛНИ  6кW во просторијата. Значи вентилаторот служи за максимално искористување на произведената топлина.

Автоматско  управување со VARMO КПА / КПВ  

VARMO камин на пелети има посебна автоматика која е направена исклучиво за потребите на овој камин, се со цел максимално искористување на можностите кој ги нуди.

КАРАКТЕРИСТИКИ:

-VARMO камин на пелети  е склоп на германски инженернинг реализиран со европски делови.

  • WILO пумпа
  • GIACOMINI сигурносен вентил
  • Италијански аспиратор, вентилатор, редуктор и мото

Автоматиката на каминот VARMO нуди  можност за прецизно автоматско програмирање на палењето и гасењето со неделен  и дневен  тајмер.  Дневниот тајмер може да се подеси да се уклучува  3 пати дневно (до 3 пати дневно палење и 3 пати дневно гасење

  Зошто да се греете на пелети?

ПОТРОШУВАЧКА:

Едно од најчестите прашања за секој камин, како и секој уред е потрошувачката. Бидејќи тука главна суровина за греење е пелетот, најважната информација на крајниот купец  е потрошувачката на пелет на каминот. Напвро треба да се знае дека ниту една печка не рабои во исти услови, па затоа варира и потрошувачката и тука влијаат многу фактори
При нормално работење, во наместен амбиент на амбиентална температура од 23 0С средна потрошувачка, за 24 h континуирано работење е 1,250 kg/ пелети на добро изолирана куќа.
VARMO камин на пелети има 5 степени на работа и автоматски  пренос од еден во друг режим на работа.

 

Оргиналната CH ALPHA со компонентата CH

Корисни прашања и совети поврзани со користење на пелетите