in ,

Мрежно поврзани фотонапонски системи

АРЕСЕ Солушнс е овластен Продажен и Сервисен партнер на Fronius (Австрија) и нуди мрежно поврзани системки решенија базирани на употреба на т.н. мрежно поврзани инвертори и фотонапонски панели што овозможува генерирање и користење на електрична енергија во реално време во текот на денот, односно се додека има услови за производство на електрична енергија од сончевата светлина. Вообичаено ваквите системи се целосно автоматизирани и овозможуваат непрекинато напојување на потрошувачите со можност за дополнително преземање на електрична енергија од дистрибутивната мрежа во случај на потреба, без никакви дополнителни преправки во постоечката инсталација. Исто така овие системи можат да се користат и за предавањето на вишоци на произведена електрична енергија во дистрибутивната мрежа согласно посебни законски прописи.

Решенијата што ги нудиме овозможуваат следење на системските параметри во реално време преку мобилен телефон, лаптоп, таблет, компјутер од било каде и во било кое време, со можност за историски преглед на податоците од неверојатни 4096 дена.

АРЕСЕ Солушнс ќе направи за вас:

  • анализа на потребната моќност,
  • економска анализа на исплатливоста и рокот за поврат на инвестицијата,
  • дизајн на решението
  • спецификација на опремата
  • набавка,  инсталција и конфигурирање на опрема произведена во ЕУ
  • обука за користење на системот
  • инсталација на апликативно решение за 24 часовен мониторинг
ОСТРОВСКИ ИЛИ АВТОНОМНИ (OFF-GRID) ФОТОНАПОНСКИ СИСТЕМИ

Островски или автономни (off-grid) фотонапонски системи

Јунска акција на Daikin инвертер клима уреди во Паксон